Magyarországon hasonló felmérések eddig nem készültek. Ennek oka lehet, hogy a tolmácsok maguk nem tudják felvállalni ezt a feladatot, a tolmácsolás kutatók pedig nem jutnak be a többnyire zártkörű rendezvényekre, és nehezen tudják meggyőzni a konferenciaszervezőket arról, hogy engedélyezzék a tolmácsolás minőségét felmérő kérdőív kiosztását a résztvevők között.tolmácsolás tippek

További problémát jelent, hogy Magyarországon még mindig kevés azoknak a száma, akik rendszeresen vesznek részt tolmácsolt eseményeken, a legtöbb rendezvényen kezdő „tolmácsfogyasztók” vannak jelen, akik még csak ismerkednek a tolmácsolással, mint szolgáltatással, sokszor már annak is örülnek, hogy a tolmács egyáltalán mond valamit, sokszor pedig nem a mondanivalóra összpontosítanak, hanem a tolmács nyelvtudását, szóhasználatát vizsgálják. Utólag többször oda is mennek hozzá, elmondják, hogy ők ezt nem így mondták volna, hanem más kifejezéssel. Számukra nem a rendezvény mondanivalója és üzenete volt a legfőbb szempont, nem tudtak elvonatkoztatni a tolmácsolástól, a tolmács személyével voltak elfoglalva. A gyakorlott konferencialátogatók ezzel szemben már tudják, mire és hogyan kell használni a tolmácsot, számukra nem a tolmácsolás, mint jelenség a fontos, hanem a konferencia tartalmának, üzenetének megértése és feldolgozása. német tolmács xix. ker

A konferenciaszervezők perspektívája

Ezzel kapcsolatosan kutatási eredmények még nem állnak rendelkezésre, így csak tapasztalatainkra tudunk hagyatkozni a kérdés vizsgálatánál. A konferenciaszervezők többnyire nem választják le a tolmácsolást a konferenciáról, számukra ennek megszervezése ugyanannyit jelent, mint a fogadáson biztosítani a megfelelő éttermi szolgáltatásokat. Meghatározó szempont számukra a tolmácsolás költségvonzata, sokszor kompromisszumokra, minőséggel kapcsolatos engedményekre is hajlanók az alacsonyabb ár érdekében. A konferenciaszervezők általában csak egy emberrel akarják tartani a kapcsolatot, szívesen adják tovább a tolmácscsapat összeállításának feladatát egy közvetítő irodának vagy szervező tolmácsnak, aki egy bizonyos felárért elvégzi helyettük a szervezőmunkát.ungarisch dolmetscher budapest preis eur

A tolmács számára azonban természetesen egyre nehezebb lesz a felkészülés, ahogy nő a bekapcsolt közvetítők száma. Már a konferenciaszervező is közte és a releváns felhasználó között helyezkedik el, a közvetítő iroda vagy ügynökség bekapcsolásával csak nő a távolság közte és a majdani címzettek között. Egyelőre még csak kevés olyan közvetítő működik Magyarországon, aki nemcsak a megbízónak nyújt szolgáltatást, hanem az általa alkalmazott tolmácsnak is, akinek a munkájáért komoly jutalékot vehet fel. A tolmács joggal várhatja el a közvetítőtől a felkészülés biztosítását, a fontos információk, háttéranyagok stb. megszerzését, és ezt követően a honorárium gyors és pontos kifizetését.ungarisch-deutsch konferenzdolmetschen budapest

A konferenciaszervezők számára a tolmácsolás akkor jó minőségű, ha nem kell vele külön foglalkozni, ha nem reklamál senki, ha a tolmácsok nem érdeklődnek folyamatosan a program és az előadások szövegei iránt, ha igénytelenek, elégedettek a technikai feltételekkel, és a közönség soraiból nem érkezik panasz a munkájukkal kapcsolatban. A konferenciaszervezők mindig a szövegen kívüli tényezők alapján ítélik meg a tolmács munkáját, számukra a pontosság, az alkalmazkodóképesség, a jó megjelenés, a nagyvonalúság, a kritikai megjegyzések kerülése jelentik a legfőbb minőségi szempontokat.német tolmácsolás ferencváros

A tolmácskollegák perspektívája

A tolmácsok sokkal kritikusabban figyelik társaik munkáját, mint a közvetlen felhasználók. A már említett felhasználói elvárásokra vonatkozó vizsgálatokat néhányan elvégezték a tolmácsok körében is. Ezekből a felmérésekből az derült ki, hogy a tolmácsok bizonyos szempontoknak sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint a releváns felhasználók.

A tolmácsok különösen akkor szigorúak kollegáik teljesítményét illetően, amikor szinkrontolmácsoláskor „relézniük” kell, tehát nem az eredeti szövegből, hanem a kollegájuk által tolmácsolt szövegből kell továbbtolmácsolniuk. Magyarországon ez a helyzet gyakori, hiszen a legtöbb tolmács csak egy vagy két idegen nyelvet tud, így többnyelvű konferenciákon a relé mindig meghatározó szerepet játszik. Sokszor csak a magyar, mint relé közbeiktatásával lehet csehről románra, lengyelről angolra vagy franciáról németre fordítani. A relét a legtöbb tolmács akkor tartja jónak, ha az már szinte szerkesztett, pontos, egyértelmű és világos szöveg. Bár tudományos kutatási eredmények nem állnak rendelkezésre, valószínűsíthető, hogy a tolmácsok másképp ítélik meg kollégájuk teljesítményét aszerint, hogy relézni kell belőlük, vagy pedig csak magára az információra kíváncsiak, és puszta hallgatóként figyelik a tolmácsolást.