A vizsgázó két rövid, egymással ellentétes véleményt olvas el, ismerteti saját álláspontját, megtudakolja beszélgetőpartnere véleményét, majd érvekkel alátámasztva megvitatják német magántanár kispest álláspontjukat.

Önálló témakifejtés verbális és / vagy vizuális segédanyagok alapján (körülbelül 5 perc)

A vizsgázónak három megadott irányító szempont alapján önállóan kell kifejtenie egy adott témával kapcsolatos gondolatait. Két különböző témájú feladat közül választhat, és gondolatébresztőnek német tanár ferencváros verbális és / vagy vizuális segédanyagok állnak a rendelkezésére. Ha a vizsgázó elakad, a vizsgáztató előre meghatározott segítő kérdéseket tehet fel.

Feladatmegoldás / Konszenzuskeresés

(kb 2,5 perc / vizsgázó)

A vizsgázóknak közösen orosz magántanár kispest kell megtervezniük valamit. Csak a szituáció adott (pl. egy kirándulás vagy egy parti szervezése), a terv részletei a vizsgázókra vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket, javaslataikat és online német tanártanácsaikat.

NÉMET

Első idegen nyelv ÁLTALÁNOS ISKOLA

4-8. évfolyam

Célok és feladatok a kerettanterv alapján a 8. évfolyam végére

A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás német szakfordítás alapvelő célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével és a nyelvtanulási stratégiák kialakításának intenzív orosz tanfolyam 19. ker megalapozásával. Ebben a korban a gyerekek az érdekes, értelmes, önmagukban motiváló tevékenységekben vesznek szívesen részt és a célnyelvet a szituációt, kontextust értve haladnak - lassan - előre.

pic

Az órákon az idegen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért a tananyag ismert tartalmakra épül, mely részben az ismert tantárgyi tartalmak integrálásával érhető el.

A negyedik évfolyam tanterve az anyanyelven megismert témakörökre, tevékenységekre, fogalomkörökre épül. A készségek közül a hallott szöveg értése a legfontosabb. A beszéd az egyszavas válaszoktól a memorizált, elemezetlen egységek használatáig terjed. A magyar nyelvű válasz online német tanár még természetes kísérője az óráknak. A követelmények a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetése fokozatosan történik, a tanulói igények, képességek figyelembevételével. Az ötödik évfolyamra már megértik a tanár óravezetését, ismerősek a feladatok. Továbbra is első helyen áll a motiváció fenntartása, a receptív készségek fejlesztése, mely a produktív készségeket közvetve fejleszti. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása. A kereszttantervi törekvések érvényesülnek továbbra is a tartalmak kiválasztásában. Ismert témákat dolgozunk fel másképpen, érdekesen. A 5-8. évfolyamokon a szabályszerűségek felismerése és alkalmazása erősödik, de továbbra is szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására. Cél, hogy hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segítjük őket a tanulói önállóságban. A 8. évfolyam végére el kell jutniuk arra a szintre, hogy hasznosítani tudják a nem órai nyelvi hatásokat (film, zene stb.) és képesek legyenek ismert témakörben idegen nyelven egyszerű információt megérteni és adni, egyszerű interakciókban részt venni.

Fejlesztési követelmények a kerettanterv alapján a 8. évfolyam végére

A tanuló képes ismert témakörben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni a nyelvórán. Nyelvtanulási stratégiái kialakulóban vannak, képes hasznosítani tanórán kívüli idegen nyelvi hatásokat.

Javasolt témakörök:

Én és a családom (bemutatkozás, személyi adatok, foglalkozások, otthoni teendők, családi ünnepek)

Emberi kapcsolatok (barátság, emberek külső és belső jellemzése) A szűkebb környezet, az otthon (lakás, lakószoba bemutatása, kedvenc állatok, játékok)

Tágabb környezet (falu, város, ország, lakóhely bemutatása)

Időjárás, természeti környezetünk (évszakok, nevezetes tájak, természet megóvás, állatok)

Iskola (osztályterem tárgyai, az iskola bemutatása, órarend) Egészség, betegség (a leggyakoribb betegségek, sérülések) Étkezés (kedvenc ételek, étkezési szokások itthon, külföldön, receptek) Öltözködés (ruhadarabok télen, nyáron, testrészek) Vásárlás (mindennapi bevásárlás, ajándékozás) Utazás (előkészületek, kedvenc közlekedési eszköz) Szabad idő és szórakozás (sport, tévé, videó, számítógép, olvasás stb.)

Damit ist eine Reflexion über individuelle Erfahrungen ungarisch privatlehrer budapest mit dem Beruf und dem schulischen Arbeitsfeld verbunden, die die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts möglich macht. Durch die Filmaufnahmen aus Deutschland erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele landeskundliche Informationen, die sie zu interkulturellen Vergleichen anregen ungarisch privat sprachkurs 10. bezirk.

AUFBAU DES KURSES

Jeder Teil vermittelt mit unterschiedlichen Akzenten wichtige Informationen über die deutsche Grundschule und Aktuelles über pädagogische Tendenzen, macht auf vielfältige Weise sprachliche Angebote (Fachvokabular, Redemittel, Gesprächsanlasse usw.) und bietet unerschöpfliche Möglichkeiten der beruflichen Reflexion ungarisch lernen 19. bezirk.

lm ersten Teil erzählen deutsche Grundschullehrerinnen von ihrem beruflichen und privaten Alltag. Die Authentizität und Frische der Interviews machen Appetit, regen auf mannigfaltige Weise zum Vergleich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Primärlehrerinnen, die mit diesem Material arbeiten, an.

Der zweite Teil nimmt den Unterricht selbst ins Visier: dabei geht es nicht nur um die sprachliche Bewältigung alltäglicher und ungewöhnlicher Unterrichtssituationen; vielmehr animieren die auf der DVD enthaltenen Sequenzen und die vorgeschlagenen online ungarisch privatlehrer Aktivitaten zur Auseinandersetzung mit pädagogischen Fragen und Entscheidungen der alltäglichen Unterrichtspraxis.

Der dritte Teil enthält aktuelle Momentaufnahmen aus deutschen Grundschulen. In ihnen spiegeln sich pädagogische Reaktionen auf Herausforderungen an die Schule der letzten Jahre wider. Dieses Kaleidoskop verschiedener Projekte und Konzepte dokumentiert auch den Innovationswillen und die berufliche Leidenschaft, mit der die Kolleginnen der in unserem Buch vertretenen Schulen sich den Herausforderungen und Problemen in ihrem Beruf stellen.

Das Material in den drei Teilen ist so zusammengestellt, dass unterschiedliche inhaltliche Verknüpfungen möglich sind. Es ist nicht notwendig, die einzelnen Komponenten der Reihe nach durchzuarbeiten. Vielmehr bietet das vorhandene Angebot die Möglichkeit, nach pädagogischem Interesse und sprachlicher Kompetenz die Passagen auszuwählen, die am nutzbringendsten sind. Diese Auswahl werden sowohl der Kursleiter als auch die Kursteilnehmer orosz tanulás online vornehmen.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Der offene Charakter des vorliegenden Kurses ermöglicht einerseits den Einsatz in Aus- und Fortbildungsseminaren: dort kann der Vorteil der Diskussionsmöglichkeiten am Besten ausgeschöpft werden. Andererseits enthält das Paket genügend Stoff fürs 'private' Nachlesen und Nachdenken. Als Zielgruppen kommen hier in erster Linie die Kolleginnen und Kollegen in Frage, die nicht von Fortbildungsangeboten profitieren können und nach Möglichkeiten suchen, ihre fachlichen, landeskundlichen und sprachlichen Kenntnisse zu aktualisieren, sowie Studentinnen und Studenten, die sich für den DaF-Unterricht qualifizieren wollen.

BACK